تبلیغات
گوناگون - آهنگ زیبای خدایا منو به عشقم برسون
گوناگون
تا توانی دل بدست اور دل شکستن هنر نمی باشد.