تبلیغات
گوناگون - درس تاریخ، شعری از سیمین بهبهانی
گوناگون
تا توانی دل بدست اور دل شکستن هنر نمی باشد.