تبلیغات
گوناگون - به نظر شما کدوم یکی از این سه تا احمق‌تره؟
گوناگون
تا توانی دل بدست اور دل شکستن هنر نمی باشد.